Instruktion för montering av kapell med trycknappar

Var speciellt noga med att centrera kapellet innan du börjar borra i båten. Det kan vara en fördel om man är 2 man vid monteringen eller att man använder sig av kraftig tejp för att fixera kapellet på plats innan man börjar montera knappar. Du ska kontrollera att kapellet känns rakt och att det ligger lika långt ifrån däck på båda sidor. Äldre mallar kan sakna bilder på var knappar ska sitta. Dessa kapell kräver särskild noggrannhet.

  1. Börja med att montera beslagen/skenorna för bågarna och sätt dessa på plats. Det är alltid bågen med de längsta benen som sitter akterut. Om bågarna sitter på skenor måste travaren sättas i rätt position på skenan (mått får du av oss) innan kapellet provas in.  Missa inte detta.
  2. Montera nu kapellet på bågarna och dra igen blixtlåsen ordentligt.
  3. Börja med den främre delen av kapellet. Montera kapellet i framrutan med de knappar som redan finns monterade.
  4. Sträck kapellet bakåt och fäst med silvertape eller motsvarande tejp. Se samtidigt till att kapellet är centrerat genom att mäta på båda sidor. Kontrollera att tyget räcker framtill till de resterande ej monterade knapparna .
  5. Montera nu växelvis( SB & BB) de främre knapparna.
  6. När den främre delen är monterad ska hörnen i bakdelen sträckas ordentligt. Kontrollera att kapellet är centrerat ordentligt. Eventuellt får du tejpa om vid det här momentet. Sträck så hårt som möjligt.
  7. Montera nu en knapp på vardera sidan av kapellet längst bak.
  8. Nu är det bara att montera resterande knappar. Gör det alltid växelvis SB o BB så att kapellet inte hamnar på ”sniskan”

Om du är tveksam tveka inte att ringa  Tel. 070 335 14 65