Instruktion för montering av kapell

Börja alltid med att läsa igenom denna instruktion noggrant. Känner du dig tveksam på någon punkt så ring gärna till oss och fråga. Du kan nå oss på tel.

Var speciellt noga med att centrera kapellet innan du börjar borra i båten. Det kan vara en fördel om man är 2 man vid monteringen eller att man använder sig av kraftig tejp för att fixera kapellet på plats innan man börjar montera knappar. Du ska kontrollera att kapellet känns rakt och att det ligger lika långt ifrån däck på båda sidor. Äldre mallar kan sakna bilder på var knappar ska sitta. Dessa kapell kräver särskild noggrannhet.

 1. Börja med att montera beslagen/skenorna för bågarna och sätt dessa på plats. Det är alltid bågen med de längsta benen som sitter akterut. Om bågarna sitter på skenor måste travaren sättas i rätt position på skenan (mått får du av oss) innan kapellet provas in.  Missa inte detta
 2. Om du har anvisning på var knapparna på kapellets akterdel ska sitta, monterar du dessa. Där det inte finns anvisning om var knapparna ska sitta kan det vara bra att använda dubbelhäftande mattejp för att fixera kapellet vid utprovning (detta gäller för kapell som blivit mallade för mer än 10 år sedan)
  Normalt brukar bara de yttersta knapparna på bakdelen vara måttsatta.
 3. Montera nu takdelen på bågarna samt dra igen blixtlåsen på akterdelen.

Har du monterat knappar enl. ovan på bakdelen sätter du fast duken på dessa .
Om inga knappar är monterade tejpa bakdelen mot sittbrunnssargen. Du kan behöva justera denna tejpning några gånger.

 1. Sträck, (inte för hårt om du bara tejpat bakdelen) nu upp kapellet med de medföljande linorna förut och montera sidorna. Se till att blixtlåsen är ordentligt ihopdragna.
 2. Det är nu, du noggrant ska se till att kapellet sitter helt rakt. Kontrollera
  på utsidan att kapellet ligger lika långt från däck på båda sidorna av sittbrunnen. Kontrollera att hörnen på kapellet stämmer överens med hörnen på båten. När du är nöjd monterar du de 2 yttersta knapparna på bakdelen. (glöm inte att blixtlåset måste vara helt igendraget). Nu kan du spänna upp kapellet ordentligt med linorna innan du börjar montera resterande knappar. Om du inte spänner kapellet ordentligt kommer det att se säckigt ut när du är färdig. Ett dåligt sträckt kapell har större benägenhet att läcka.  På båtar med bred sittbrunn kan det vara en fördel att du har tillgång till en jolle/roddbåt när du ska montera kapellet.
 3. När du är nöjd med inpassningen börjar du med att montera resterande knappar akterut, eftersom du sen kan spänna kapellet ytterligare framåt, innan knapparna på sidorna monteras
 4. När knapparna på sidorna ska monteras börjar du med den längst bak (viktigt för att hörnet ska bli snyggt) och försätter sedan med den längst fram. Övriga knappar på sidorna ger sig självt. Det är inte fel att göra en provtejpning för att se att allt verkar stämma. Jobba alltid växelvis SB och BB så att du inte drar kapellet snett åt det ena eller andra hållet .

 

Om du är tveksam tveka inte att ringa